mr. Josip Mustać dr.vet.med.

Specijalist patologije i uzgoja domaćih mesoždera


Diplomirao na veterinarskom fakultetu 21.06.2002. godine. Položio stručni ispit te stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima doktora veterinarske medicine 03.12.2003. godine.
Položio državni stručni ispit za poslove inspektora iz upravnog područja veterinarstva 20.01.2005., izradio i, dana 13.03.2009., obranio stručni magistarski rad pod naslovom HITNA STANJA U VETERINARSKOJ OFTALMOLOGIJI i time stekao pravo na naziv: MAGISTAR poslijediplomskog stručnog studija iz Patologije i uzgoja domaćih mesoždera.

Od 2005.god. do danas učestvovao na raznim seminarima, kongresima i radionicama iz područja male prakse:
WSAVA Eastern European continuing education international symposium, DISEASES OF LIVER, HEPATOBILIARY SYSTEM AND PANCREAS, Opatija Hrvatska
XIII EUROPEAN FECAVA CONGRESS, Dubrovnik, Cavtat, Hrvatska
Tečaj stručnog usavršavanja veterinara OFTALMOLOGIJA MALIH ŽIVOTINJA , Zagreb, Hrvatska
Tečaj stručnog usavršavanja veterinara OFTALMOLOGIJA U MALOJ PRAKSI II, Zagreb, Hrvatska
Tečaj stručnog usavršavanja veterinara OFTALMOLOGIJA U MALOJ PRAKSI III, Zagreb, Hrvatska
Veterinarski seminar male prakse iz područja DERMATOLOGIJE, NJEGE KRITIČNOG PACIJENTA, PROVOĐENJE REDUKCIONE PREHRANE U PRAKSI, Zagreb, Hrvatska
Veterinarski seminar male prakse iz područja PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJA, PRILAGOĐENI NUTRICIONIZAM POTREBAMA KASTRIRANIH PASA, MENADŽMENT U VETERINARSKOJ MEDICINI, Zagreb, Hrvatska
Veterinarski seminar male prakse iz područja GASTROENTEROLOGIJE PASA I MAČAKA, Zagreb, Hrvatska
Veterinarski seminar male prakse iz područja DERMATOLOGIJE PASA I MAČAKA, Zagreb, Hrvatska
Veterinarski seminar male prakse iz područja DIJABETES U PASA I MAČAKA, Zagreb, Hrvatska
Simpozij veterinara male prakse, SIVEMAP, Beograd, Srbija